+47 932 19 793

Skaar Service Vest AS

Smøring av vaier

En kranvaier bør smøres jevnlig for å sikre lang levetid og redusere faren for skade.

Vi rengjør vaiere fra 4 til35mm med et trykkbasert smøreapparat, evt med rengjøring i vaiervasker først. Smøreapparat og vaiervasker kan også leies. Ved leie anbefales samme grease som vi selv bruker: Gadus S3 wirerope, som har gode smøreegenskaper og er sjøvannsbestandig.

Gadus S43 fås i 18 kilos spann og 180 kilos fat.