+47 932 19 793

Skaar Service Vest AS

Reparasjon og service på mobilkraner

Hovedtyngden av oppdragene gjelder reparasjoner av mobilkraner.  Oppdragene spenner vidt og bredt, fra elektrisk feilsøking til større mekaniske arbeidsoperasjoner.